Nasze lokalizacje

Tutaj możesz wyszukać lokalizacje w których jest obecna Grupa Rhenus. Możesz nas znaleźć wybierając kraj, konkretną lokalizację Rhenus, obszar biznesowy, a także Twoją lokalizację.

Outsourcing procesów biznesowych (BPO)

Outsourcing procesów biznesowych (BPO)

Procesy biznesowe jako źródło innowacji i doskonalenia

Proces outsourcingu nieustannie obejmuje swoim zasięgiem coraz więcej funkcji w organizacji. Firmy decydują się na nowe rozwiązania, które pozwalają nie tylko obniżyć koszty, ale przede wszystkim dostarczają nowych zasobów i kompetencji, stając się źródłem innowacji doskonalących funkcjonowanie całej organizacji. Wśród różnych działań, cel ten możliwy jest do osiągnięcia również poprzez outsourcing procesów biznesowych (BPO), który już stał się popularnym narzędziem zarządzania. Polega on na wydzieleniu procesów/funkcji o charakterze usługowym i informacyjnym poza daną organizację i zleceniu ich wykonania niezależnemu dostawcy lub innej jednostce organizacyjnej danej firmy, poza dotychczasowym miejscem/krajem realizacji działań.

Zakres działań możliwych do wydzielenia

Najczęściej procesy biznesowe, jakie zlecane są podwykonawcy zewnętrznemu to wszelkiego rodzaju funkcje z obszaru tzw. back-office, czyli działania o charakterze wspierającym i administracyjnym, niezbędne, choć nietworzące wartości. Mogą to być procesy obejmujące m. in.:

 • przetwarzanie zdarzeń finansowych i księgowych (np. analiza finansowa, lista płac, należności, zobowiązania, sprawozdania dla zarządu, obsługa płatności i dokumentów), 
 • zarządzanie zasobami ludzkimi (np. rekrutacja, szkolenia i rozwój pracowników, wynagrodzenia, e-learning, świadczenia emerytalne), 
 • zarządzanie zamówieniami (np. monitorowanie wydajności dostawców, wdrażanie odpowiednich procedur i procesów, wybór dostawców i umów oraz zarządzanie nimi), 
 • obsługę złożonych procesów wewnętrznych (np. rozliczanie deklaracji celnych, przetwarzanie deklaracji członkowskich czy listów przewozowych).

Korzyści wynikające z outsourcingu procesów biznesowych

 • możliwość koncentracji na rozwoju działań strategicznych,
 • redukcja kosztów związanych z obszarem wyłączonym,
 • oszczędność czasu,
 • dostęp do nowych umiejętności i technologii,
 • lepsza jakość i wyższa wydajność zlecanych prac,
 • większa konkurencyjność,
 • reorganizacja niesprawnego procesu.
Masz pytania?

Skontaktuj się!

Wydrukuj

Chcesz zamówić?

Darmowa wycena

801 013 013

CERTYFIKAT ISO27001

CERTYFIKAT ISO 9001

Zgodność z Rodo

Polisa ubezpieczeniowa

Kontakt

Rhenus Data Office
Polska Sp. z o.o.

al. Katowicka 66,
05-830 Nadarzyn,
Polska
telefon: +48 / 801 013 014
faks: +48 / 22 715 0 717
e-mail: info@rhenus-data.pl