Nasze lokalizacje

Tutaj możesz wyszukać lokalizacje w których jest obecna Grupa Rhenus. Możesz nas znaleźć wybierając kraj, konkretną lokalizację Rhenus, obszar biznesowy, a także Twoją lokalizację.

Optymalizacja procesów biznesowych (BPM)

BPM to usprawnienie i obniżenie kosztów 

Optymalizacja procesów biznesowych to systemowe podejście do analizy i kontrolowania procesów zachodzących w organizacji. To skuteczna metodologia, często mająca zastosowanie w okresach kryzysowych, kiedy konieczne jest ustalenie, czy wszelkie realizowane przez organizację procesy są wydajne i efektywne, co w oczywisty sposób przekłada się na usprawnienie i obniżenie kosztów prowadzonej działalności. Metodyka pracy związania z optymalizacją procesów biznesowych uwzględnia przede wszystkim:

 • analizę,
 • przeprojektowanie i modelowanie,
 • wdrożenie,
 • monitorowanie,
 • zarządzanie,
 • automatyzację. 

Optymalizacja = przewaga konkurencyjna

Wiele firm prowadząc własne procesy, zwłaszcza w obszarze back-office, czyli najczęściej procesy administracyjne, konieczne z punktu widzenia przepisów prawa i codziennego biznesu, jednak nietworzące wartości, nie zastanawia się nad tym, czy są one wystarczająco wydajne i skuteczne. W czasach gospodarki opartej na nieustannym doskonaleniu działań w oparciu o zasady lean czy 6 sigma, kiedy nawet drobne usprawnienia mogą prowadzić do uzyskania znaczącej przewagi konkurencyjnej, niezwykle istotne staje się ich stałe analizowanie i optymalizowanie. Do tego oczywiście zaliczają się przepływy pracy (ang. workflow) oraz stały dostęp do informacji zarządczej niezbędnej do podejmowania strategicznych decyzji. Optymalizacja procesów nie powinna być czynnością jednorazową – powinna stanowić stałą i nieustającą analizę aktualnie realizowanych procesów wraz z określeniem wniosków i działań mających na celu wdrożenie zmian. 

Korzyści związane ze zleceniem wybranych procesów profesjonalnemu podwykonawcy:

 • możliwość skorzystania z fachowej wiedzy dostawcy w zakresie modelowania i wdrażania efektywnych procesów,
 • uzyskanie większej wydajności pracy i lepszych efektów jakościowych,
 • wdrożenie jednolitego standardu dla procesów realizowanych w przedsiębiorstwie,
 • automatyzacja pracy i uzyskanie oszczędności kosztowych,
 • przeniesienie odpowiedzialności za poprawne działanie procesów na zewnętrznego eksperta.
Masz pytania?

Skontaktuj się!

Wydrukuj

Chcesz zamówić?

Darmowa wycena

801 013 013

CERTYFIKAT ISO27001

CERTYFIKAT ISO 9001

Zgodność z Rodo

Polisa ubezpieczeniowa

Kontakt

Rhenus Data Office
Polska Sp. z o.o.

al. Katowicka 66,
05-830 Nadarzyn,
Polska
telefon: +48 / 801 013 014
faks: +48 / 22 715 0 717
e-mail: info@rhenus-data.pl