Nasze lokalizacje

Tutaj możesz wyszukać lokalizacje w których jest obecna Grupa Rhenus. Możesz nas znaleźć wybierając kraj, konkretną lokalizację Rhenus, obszar biznesowy, a także Twoją lokalizację.

Odbiór i utylizacja sprzętu elektronicznego i elektrycznego oraz baterii i akumulatorów

Zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny najczęściej swoje miejsce znajduje w magazynach, piwnicach czy biurowych szafach. Mimo iż takie przedmioty nie są już wykorzystywane przez pracowników, nadal znajdują się w ewidencji środków trwałych firmy, dlatego w takich przypadkach warto zdecydować się na likwidację zbędnego sprzętu.

Prawo a utylizacja sprzętu biurowego

Zgodnie z ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z lipca 2005 roku, jak i jej późniejszymi zmianami, w Polsce obowiązuje zakaz wyrzucania elektroodpadów do zwykłych śmietników. Niestosowanie się do tego przepisu grozi karą grzywny nawet do 5000zł. Rozwiązaniem jest tutaj utylizacja sprzętu elektronicznego. Proces ten polega na usunięciu ze zużytych sprzętów biurowych niebezpiecznych elementów zawierających pierwiastki ciężkie, np. baterii, akumulatorów, tonerów oraz poddaniu reszty elementów recyklingowi. W ten sposób nie tylko dbamy o własne bezpieczeństwo (pierwiastki ciężkie zagrażają zdrowiu i życiu ludzkiemu), ale również przyczyniamy się do ochrony środowiska.

Oferta Rhenus Data Office Polska w zakresie odbioru i utylizacji sprzętu biurowego

Dla tych wszystkich, którzy dbają o środowisko naturalne i chcą się przyczynić do jego poprawy, Rhenus Data Office Polska przygotował specjalną ofertę. Gwarantujemy odbiór sprzętu biurowego, a także recykling zużytych elektrycznych i elektronicznych urządzeń biurowych i domowych oraz wyczerpanych baterii i akumulatorów.

Odpowiednie zaplecze techniczne i organizacyjne gwarantuje, że utylizacja sprzętu elektronicznego (w tym dysków twardych) wykonywana przez Rhenus Data Office Polska przebiega w sposób bezpieczny i zgodny z przepisami prawa (ustawa o odpadach i przepisy o ochronie środowiska) – posiadamy stosowne zezwolenie na gospodarkę odpadami oraz licencję transportową. Zakończenie procesu utylizacji i recyklingu zawsze zakończone jest wystawieniem wymaganej prawem dokumentacji potwierdzającej realizację zlecenia.

Pamiętajmy, że zgodnie z prawem nie wolno wyrzucać na śmietnik zepsutych urządzeń biurowych i innego zużytego sprzętu firmowego, w tym zużytych baterii i akumulatorów. Wyrzucenie na śmietnik zużytych lub niesprawnych dysków twardych grozi wyciekiem informacji wrażliwych. Zarówno odpady elektryczne i elektroniczne muszą zostać oddane do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych albo zakładu przetwarzania. Rhenus Data Office Polska pomaga rozwiązać ten problem.


Skontaktuj się z nami i zamów odbiór zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Możesz też zamówić specjalne pojemniki na zużyte baterie i akumulatory.

Masz pytania?

Skontaktuj się!

Odbiór recykling sprzętu elektronicznego


Porządek w przedsiębiorstwie to nie tylko sprawa wrodzonego poczucia ładu. Ewidencja środków trwałych, aktualizowana na bieżąco, daje dostęp do informacji na temat rzeczywistego stanu firmy. W każdym biurze, sekretariacie czy kancelarii powstaje kwestia utylizacji sprzętu komputerowego. Gdy przestawiamy nieużywane komputery, monitory, drukarki, skanery czy kserokopiarki do piwnic, magazynów, archiwów lub zamykamy je w szafach, nie rozwiązujemy żadnego problemu. Bieżące zdejmowanie z ewidencji środków trwałych tych urządzeń oraz utylizacja komputerów daje trzy korzyści:

  • fizycznie likwiduje bezwartościowy sprzęt i zwalnia miejsce w pomieszczeniach służących do innych celów
  • aktualizuje obraz faktycznego zasobu materialnego firmy
  • zapewnia bezpieczne usunięcie danych, które pozostają na nośnikach pamięci zintegrowanych z niektórymi urządzeniami

Utylizacja elektroniki - Wymogi prawa

Właściwe gospodarowanie sprzętem i jego utylizację regulują w Polsce aż trzy ustawy (nie licząc kolejnych trzech dyrektyw Unii Europejskiej), z których najistotniejsza jest Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, która nakłada na podmioty gospodarcze obowiązki w zakresie zbierania, przetwarzania, odzysku i recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Utylizacja tonerów i akumulatorów to wymóg obwarowany sankcjami. Nie wszyscy zobowiązani do respektowania przepisów prawa przestrzegają zakazu wyrzucania elektrośmieci do komunalnych śmietników. Może to skutkować karą grzywny w wysokości nawet kilku tysięcy złotych. Ale nie musi to być wcale najpoważniejszy skutek próby ominięcia przepisów...

Utylizacja komputerów - Sprzętu komputerowego

Wyrzucenie na zwykły śmietnik niesprawnych lub zdezaktualizowanych technologicznie twardych dysków i innych nośników pamięci może grozić wyciekiem wrażliwych informacji. Za ich bezpieczeństwo odpowiada administrator, określany w przypadku każdego podmiotu pobierającego dane osobowe. Tę odpowiedzialność nakłada na firmę Ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych  (tzw. RODO). Tylko właściwy recykling sprzętu komputerowego zapewni trwałe usunięcie danych. Oszczędność na utylizacji nośników elektronicznych może się okazać bardzo kosztowna.


Utylizacja baterii tonerów 

 

W poprawnie przeprowadzonym procesie utylizacji najpierw usuwa się z biurowego sprzętu niebezpieczne części zawierające pierwiastki ciężkie, np. akumulatory, baterie, tonery, a następnie wdraża się recykling elektroniki i pozostałości urządzeń. Utylizacja baterii i innych źródeł groźnych substancji to absolutna konieczność. W przypadku magazynowania starego sprzętu można narazić się na dezintegrację akumulatorów lub innych chemicznych źródeł zasilania, co może spowodować obecność pierwiastków ciężkich w bezpośrednim otoczeniu pracowników. Jeśli elektroodpady trafią na zwykłe wysypisko, niebezpieczne substancje przedostaną się do wód gruntowych.
 

Utylizacja baterii tonerów 
 

Rhenus Data Office Polska przygotował specjalną ofertę dla wszystkich, którzy chcieliby zgodnie z prawem i pożytkiem dla wspólnego dobra utylizować stary sprzęt elektroniczny i elektryczny. Odbierzemy elektrośmieci we wskazanym miejscu i przekażemy do recyklingu w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych lub zakładzie przetwarzania, rozwiązując problem zagrażających środowisku wyczerpanych baterii i akumulatorów. Znamy się na utylizacji elektroniki. Nasze procedury gwarantują odbiór sprzętu elektronicznego i przebieg procesu utylizacji w sposób kontrolowany, bezpieczny i respektujący zapisy prawa.

Rhenus Data Office Polska posiada właściwe środki techniczne i organizacyjne, zezwolenie na gospodarkę odpadami i licencję na ich transport. Po utylizacji klient otrzyma wymaganą ustawą dokumentację potwierdzającą realizację zlecenia. Z nami rozwiążecie Państwo problem elektroodpadów sprawnie i bez stosowania półśrodków.

 

 

Wydrukuj

Chcesz zamówić?

Darmowa wycena

801 013 013

CERTYFIKAT ISO27001

CERTYFIKAT ISO 9001

Zgodność z Rodo

Polisa ubezpieczeniowa

Kontakt

Rhenus Data Office
Polska Sp. z o.o.

al. Katowicka 66,
05-830 Nadarzyn,
Polska
telefon: +48 / 801 013 014
faks: +48 / 22 715 0 717
e-mail: info@rhenus-data.pl