Nasze lokalizacje

Tutaj możesz wyszukać lokalizacje w których jest obecna Grupa Rhenus. Możesz nas znaleźć wybierając kraj, konkretną lokalizację Rhenus, obszar biznesowy, a także Twoją lokalizację.

Co to jest Robotic Process Automation (RPA)?

RPA to automatyzacja procesów biznesowych z wykorzystaniem software robotów m.in. Kofax Kapow, UiPath czy G1ANT.

Większość organizacji wciąż wykonuje wiele rutynowych czynności w których pracownicy muszą je zrealizować ręcznie, np. w arkuszach kalkulacyjnych, wprowadzaniem dokumentów (faktur, zamówień) przychodzących czy przepisując dane pomiędzy systemami.

Przyczyną dla których te procesy nie podlegały dotychczas automatyzacji jest mieszanka nawyków, kosztu wdrożenia i integracji systemów oraz brak presji przełożonych na zmiany.

Software Robot jest oprogramowaniem służącym do automatyzacji procesów poprzez naśladowanie pracy człowieka (robot) lecz wykonującym ją bezbłędnie, przez całą dobę. Wśród wiodących rozwiązań RPA można wymienić Kofax Kapow, UiPath, Automation Anywhere, NICE czy Blue Prism.
Popularność tych rozwiązań bierze się stąd, iż średni poziom automatyzacji procesów w firmach to 25-40%, jednocześnie pracownicy marnują nawet do 22% swojego czasu na ręczne, powtarzalne zadania.

Wdrożenie automatyzacji z wykorzystaniem robotów jest efektywnym kosztowo sposobem na usprawnienie procesów i szybkim dostosowaniem firmy do zmieniającego się otoczenia rynkowego.

Jakie procesy biurowe w firmie mogą zostać zautomatyzowane software robotami?

Największy potencjał na odciążenie zespołu i przyśpieszenie wykonywanych czynności drzemie w procesach operacyjnych tzw. długiego ogona (ang: long-tail). Są to czynności będące na styku głównych procesów. Często to właśnie tam jest możliwość usprawnienia i zautomatyzowania z wykorzystaniem rozwiązań robotyzacji procesów biznesowych.

Software roboty mają zastosowanie w każdej branży i praktycznie w każdym procesie. Są w stanie szybko połączyć ze sobą dowolne narzędzie (aplikację, system, środowisko pracy, itd.). Są przykładowo pomocne wszędzie tam, gdzie musimy w dalszym ciągu korzystać z rozwiązań starszych generacji, często zamkniętych i nie oferujących wymiany danych (api, web services, pliki).

Tym samym, dzięki software robotom komunikacja pomiędzy rozwiązaniami ERP, workflow, DMS, arkuszami kalkulacyjnymi, dokumentami, klientami poczty elektronicznej, bazami danych, aplikacjami w MS DOS, OS/400 czy innych systemach cryptic nie stanowi już problemu i pozwala na usprawnienie wykonywanych czynności do maksimum.  

Poniżej niektóre obszary funkcjonalne/dziedzinowe w których są wykorzystywane:

  • Finanse: wsparcie wielu działań finansowo-księgowych, włączając realizację zamówień, zamknięcie okresów rozliczeniowych, wprowadzanie i akceptację faktur dostawców, śledzenie płatności oraz sprawozdawczości.
  • HR: wykorzystywane głównie w zakresie wynagrodzeń, benefitów oraz raportowania nieobecności (rozliczenia urlopowe, wykorzystanie urządzeń firmowych, itd).
  • Transport/Logistyka: pomoc w automatyzowaniu planowania i śledzenia przesyłek, wysyłanie ofert na bazie wymagań określonych w systemach Zamawiającego, monitorowanie ładowności, fakturowanie czy windykację.
  • Bankowość/Ubezpieczenia: ułatwienia w procesie udzielania kredytów, czynności weryfikacyjne, rejestracji klientów, raportowania zgodności i zarządzania ryzykiem, wsparcie w procesie likwidacji szkód czy szacowania ryzyka.
  • Obsługa Klienta: wsparcie w komunikacji z Klientami, wykonywanie zadań w ramach danej procedury, sprawdzanie statusu sprawy, itd.
  • Wprowadzanie danych: bezobsługowa wymiana danych pomiędzy różnymi platformami, np. arkusze kalkulacyjne, witryny internetowe, zewnętrzne bazy danych, itd.
  • Działania monitorujące: weryfikacja poprawności danych, aktualizacja statusów, wysyłanie komunikacji monitorującej.

Jak wdrożyć pierwszego robota w firmie? Jaki proces jest odpowiedni?

Nie każdy proces nadaje się do zastosowania software robotów. W jaki sposób dokonać wyboru i kwalifikacji? Jakie warunki musi spełnić czynność bądź proces?

Po pierwsze, rozważany do automatyzacji proces musi bazować na regułach i być powtarzalny. Przykładowo, jeżeli w ramach procesu jedną z czynności jest cykliczny odczyt maili i analiza zawartych w nim załączników (np. faktury, zamówienia, pliku xls) – środowisko spełnia oczekiwane kryteria.

Po drugie, dane wejściowe muszą być ustrukturyzowane. Odnosząc się do powyższego przykładu, rzeczony załącznik lub treść maila musi mieć charakter szablonowy.
 
Po trzecie, wybieramy procesy dla których zakres prac jest duży.

Po czwarte, zakres czynności podlega zmianom. Zdarzają się wzrosty nakładów pracy, np. związane z sezonowością.

Po piąte, czynność może być wykonana poza godzinami pracy firmy.

Po szóste, pomimo iż czynność jest powtarzalna i rutynowa, jest łatwo o błąd ludzki.

Po siódme, odpowiedni proces to także ten, do którego obsługi firma jest zmuszona rozbudować zespół.

Po ósme, sam proces ma charakter stabilny i nie jest aktualnie optymalizowany czy przebudowywany.

Zakłada się, iż wdrożenie rozwiązań robotyzujących procesy biznesowe jest warte rozważenia jeżeli spełniony jest co najmniej jeden z powyższych warunków. Większa ilość spełnionych kryteriów zwiększa prawdopodobieństwo zakończenia projektu z sukcesem.

Masz pytania?

Skontaktuj się!
 

Wydrukuj

Chcesz zamówić?

Darmowa wycena

801 013 013

CERTYFIKAT ISO27001

CERTYFIKAT ISO 9001

Zgodność z RODO

Polisa ubezpieczeniowa

Kontakt

Rhenus Data Office
Polska Sp. z o.o.

al. Katowicka 66,
05-830 Nadarzyn,
Polska
telefon: +48 / 801 013 014
faks: +48 / 22 715 0 717
e-mail: info@rhenus-data.pl