Nasze lokalizacje

Tutaj możesz wyszukać lokalizacje w których jest obecna Grupa Rhenus. Możesz nas znaleźć wybierając kraj, konkretną lokalizację Rhenus, obszar biznesowy, a także Twoją lokalizację.

Outsourcing i optymalizacja procesów biznesowych oraz wykorzystanie software robotów do ich automatyzacji

Według ABSL, Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych, organizacji branżowej reprezentującej sektor nowoczesnych usług dla biznesu, Polska to jeden z największych bastionów światowego rynku outsourcingu procesów biznesowych (ang. business process outsourcing, BPO), w ramach którego wybrane procesy w ramach organizacji zlecane są do wykonania podmiotowi zewnętrznemu, wyspecjalizowanemu w prowadzeniu tych działań. BPO najczęściej odnosi się do procesów tzw. back-office, czyli działań przedsiębiorstwa nietworzących wartości, ale niezbędnych z punktu widzenia obowiązujących przepisów. Są to na przykład procesy związane z zarządzaniem personelem i naliczaniem płac, przetwarzaniem dokumentów finansowo-księgowych, czy rozliczaniem wyjazdów służbowych i delegacji.

 

Realizacja jednego czy wielu procesów biznesowych przez podmiot zewnętrzny powoduje, że usługodawca zyskuje znaczący wgląd w sposób jego realizacji, mogąc tym samym składać klientom propozycje ich usprawnień. Tym właśnie jest BPM (ang. business process management), czyli optymalizacja procesów biznesowych. Obejmuje ona analizę oraz wdrożenie skutecznych metod dążących do podniesienia wydajności i skuteczności działań wykonywanych przez organizację, skutkując poprawą efektywności i oszczędnością kosztów. 

Jednym z wykorzystywanych narzędzi w tym zakresie są systemy RPA (Robotic Process Automation), czyli automatyzacji procesów z wykorzystaniem software robotów. Wiodące rozwiązania na rynku to Kofax Kapow, UiPath, Automation Anywhere, NICE czy Blue Prism. Software robot jest oprogramowaniem uczącym się i naśladującym czynności o charakterze rutynowym i powtarzalnym, wykonywanym przez człowieka (np. wystawianie dokumentów, wprowadzanie danych do systemów lub pomiędzy systemami, standardowa komunikacja z Klientem, itd). Oprócz szeregu korzyści, jako główne należy wymienić łatwość wdrożenia (kilka tygodni), szybki zwrot z inwestycji (typowe ROI >100%-300% w czasie 3-12mcy) czy możliwość pracy robota w trybie 24/7 (efektywność).

Rozwiązania oferowane przez Rhenus Data Office Polska obejmują czynności związane z wdrażaniem elektronicznego obiegu dokumentów i informacji w ramach usprawnionych przepływów pracy (workflow) oraz rejestracją danych w systemach klienta. Korzyści tych rozwiązań wynikają z indywidualnych ustaleń z klientem, jednakże najistotniejsze z nich to uwolnienie potencjału zatrudnionych pracowników, możliwość skoncentrowania działań na procesach front-office i tworzenia dodatkowej wartości dla organizacji.

Masz pytania?

Skontaktuj się!

BPO - Business Process Outsourcing

Wydrukuj

Chcesz zamówić?

Darmowa wycena

801 013 013

CERTYFIKAT ISO27001

CERTYFIKAT ISO 9001

Zgodność z Rodo

Polisa ubezpieczeniowa

Kontakt

Rhenus Data Office
Polska Sp. z o.o.

al. Katowicka 66,
05-830 Nadarzyn,
Polska
telefon: +48 / 801 013 014
faks: +48 / 22 715 0 717
e-mail: info@rhenus-data.pl