Nasze lokalizacje

Tutaj możesz wyszukać lokalizacje w których jest obecna Grupa Rhenus. Możesz nas znaleźć wybierając kraj, konkretną lokalizację Rhenus, obszar biznesowy, a także Twoją lokalizację.

DIGITAL PEN

DIGITAL PEN czyli automatyczne skanowanie dokumentów

Współczesne Procesy Biznesowe w firmach podlegają transformacjom związanym z funkcjonowaniem w dynamicznym Cyfrowym Ekosystemie Biznesu (Digital Business Ecosystem).

Jednocześnie w otaczającym firmy środowisku nadal występuje wiele elementów nie cyfrowych. Elementy te często powiązane są ze starymi - papierowymi - nawykami klientów, partnerów biznesowych czy własnego personelu. Próba skutecznego łączenia tych dwóch wymiarów jest codziennym wyzwaniem dla wielu organizacji.

DIGITAL PEN łączy w innowacyjny sposób świat cyfryzacji i technologii ze światem papieru i ludzkich przyzwyczajeń.

Rozwiązanie DIGITAL PEN umożliwia automatyczne skanowanie dokumentów w wielu procesach związanych z zarządzaniem dokumentami i danymi. Równocześnie oferuje przestrzeń dla funkcjonowania w środowisku i formie użytkowej dotychczas zrozumiałej dla każdego człowieka – DŁUGOPISU.

Jak działa DIGITAL PEN?

Funkcjonalność technologii DIGITAL PEN uzyskuje się poprzez zwinne połączenie w jedno rozwiązanie trzech elementów: urządzania DIGITAL PEN,  systemu i oprogramowania do DIGITAL PEN oraz papieru

DIGITAL PEN

Zasady działania i główne elementy technologii  DIGITAL PEN:
 • DIGITAL PEN wygląda i działa jak zwykły długopis, pisanie umożliwia standardowy  wkład długopisu.
 • Forma użycia technologii – długopis – jest  zrozumiała i akceptowalna dla każdej osoby.
 • Użycie długopisu nie wymaga przeprowadzania żadnych szkoleń dla pracowników firmy czy jej klientów, wystarczy zdjąć skuwkę z urządzanie  i rozpocząć pisanie.
 • Pisanie odbywa się na typowym papierze opatrzonym podczas wydruku unikatowym układem micro kropek.
 • Kamera CCD sczytuje do postaci cyfrowej pozostawiony na papierze ślad atramentowy z częstotliwością 50-100 klatek na sekundę.
 • Procesor ARM 9 analizuje przekazane przez kamerę CCD wszelkie dane i zapisuje je na pamięci flash.
 • Oprogramowanie MyScript – światowego lidera typu ICR umożliwia perfekcyjne rozpoznawanie pism odręcznych. 
 • Wydajna bateria umożliwia 9 godzin ciągłego pisania.
 • Komunikacja Bluetooth lub podłączenie do stacji USB zapewnia płynny transfer cyfrowych dokumentów (pliki pdf i xml) do  komputera wspierane przez autorski system i oprogramowanie długopisu.

Dostawcą oprogramowania na DIGITAL PEN jest firma IC Solutions - partnera technologicznego Rhenus Data Office Polska.

Digital WorkForce

Dodaj DIGITAL PEN do swoich WorkForce

DIGITAL PEN jest innowacyjną technologią eliminującą z procesów biznesowych czasochłonną czynność skanowania dokumentów papierowych.

W sposób automatyczny w momencie pisania DIGITAL PEN pozyskuje do postaci cyfrowej obraz dokumentu, wszelkie dane w tym również odręczne podpisy nadając im cechy behawioralnego podpisu biometrycznego.

Eliminując konieczność posiadania formy papierowej dokumentów, ich późniejszego skanowania
i archiwizowania DIGITAL PEN kieruje organizacje w obszar cyfrowej automatyzacji procesów, tworząc praktyczna i skuteczną postać Digital WorkForce. 

Digital WorkFlow

Dodaj DIGITAL PEN do swoich WorkFlow

DIGITAL PEN zapewnia otwartość i pełną skalowalność z dostępnymi na rynku systemami typu DMS, ECM czy ERP.

Nowatorskie podejścia do obszaru nanoszenia (Papier), przechwytywania (kamera CCD) i rozpoznawania (ICR zamiast OCR) danych automatyzuje proces zasilania dokumentacją elektroniczną i metadanymi systemy DMS, ECM czy ERP.

DIGITAL PEN uwalnia proces od kosztownego i czasochłonnego skanowania oraz indeksowania dokumentów papierowych, kierując organizację w obszar Digital WorkFlow. 

Najnowsze regulacje prawne a DIGITAL PEN

Funkcjonujące do niedawna aktualne akty prawne tj.:

 • Nowelizacja Kodeksu Cywilnego z 8 września 2016 roku wprowadzająca min. nową formę czynności prawnej tj. formę dokumentową (zachowaną poprzez złożenie oświadczenia woli w postaci dokumentu, w sposób umożliwiający ustalenie osoby składającej oświadczenie woli) oraz nową definicję samego dokumentu (nie koniecznie powiązanego z papierem).
 • Ustawa z dnia  5 września 2016 roku o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej. (Dz. U. poz. 1579).
 • Oraz Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylająca dyrektywę 1999/93/WE (Dz. U.EU. L. z 2014 r. Nr 257 , str. 73) tzw. Rozporządzenie eIDAS.     

tworzą nowe wymiary do zastosowań DIGITAL PEN poprzez możliwość zastępowania wersji papierowych formalnych dokumentów, legalnymi wersjami elektronicznymi. Kluczowym element w aspekcie oświadczeń woli są podpisy, które składane przy pomocy technologii DIGITAL PEN posiadają cechy behawioralnego podpisu biometrycznego i jako takie są rozpoznawane, rozróżniane i porównywane.    

Przykładowe obszary lokowania DIGITAL PEN w wewnętrznych i zewnętrznych procesach biznesowych:

 • Bankowość/Ubezpieczenia: eliminuje konieczność skanowania wniosków, oświadczeń, umów powstających w procesie obsługi Klienta w oddziałach, oferuje szybszy transfer dokumentów od zdalnych przedstawicieli do Central, ułatwia terenowe procesy likwidacji szkód i szacowania ryzyka.
 • Służba Zdrowia: wspomaga procesy wdrażania Elektronicznej Dokumentacji Medycznej, procesy zachodzące w Recepcji (np. wypełnianie formularza osobistego), podczas Wywiadów Medycznych (cyfrowe gromadzenie wiedzy o stanie zdrowia pacjenta podczas transportu w karetce, placówce leczniczej, mieszkaniu pacjenta), aktualizowanie Kart Pacjenta (automatyczny transfer danych o aktualnym stanie zdrowia, stosowanych lekach, zleconych badaniach do systemu informatycznego Szpitala).
 • HR/Back Office Firm: automatyczna aktualizacja Elektronicznej Teczki Osobowej np. podpisywania przez pracowników aneksów do umów, oświadczeń, wniosków, potwierdzeń przebytych szkoleń BHP wstępnych/okresowych, podpisywania list obecności, wewnętrznych potwierdzeń przekazania/otrzymania, obniżenie kosztów wydruków.
 • Obsługa Klienta: we wszystkich sektorach i branżach gdzie wstępują formalne oświadczenia woli.
 • Kancelaria Pocztowa Firm: obniża koszty procesów Kancelaryjnych w firmach poprzez zmniejszenie ilość wpływającej i koniecznej do dalszego przeprocesowania korespondencji papierowej, dokumenty np. umowy trafiają bezpośrednio do systemów DMS, ECM czy ERP w postaci cyfrowej.    
 • Logistyka i transport: tworzenie cyfrowych formularzy transportowych, podpisywanie formularzy zdawczo-odbiorczych, formularze inspekcyjne.
 • Sektor Publiczny: wspomaga transformację cyfrową w Instytucjach Publicznych przy zastosowaniu technologii prostej i zrozumiałej w użyciu dla każdego.   
 • Firmy Ankieterskie: w procesach transferu danych gromadzonych w terenie, uzyskanie efektu cyfryzacji bez zmiany dotychczasowego stylu pracy związanego z ręcznym wypełnieniem danych, utrzymanie kontaktu z osobami ankietowanymi w atmosferze bezpośredniości, możliwość analizy gromadzonych danych w ramach rozbudowanego modułu.
 • Edukacja: wspomaga tworzenie cyfrowego dziennika poprzez eliminację konieczności przepisywania ocen z dziennika tradycyjnego, tworzy funkcjonalne ankiety, sprawdziany, testy.
 • Pisemne Oświadczenia Woli: (wnioski, umowy, zgody, oświadczenia, potwierdzenia, reklamacja).
Masz pytania?

Skontaktuj się!

Wydrukuj

Chcesz zamówić?

Darmowa wycena

801 013 013

CERTYFIKAT ISO27001

CERTYFIKAT ISO 9001

Zgodność z Rodo

Polisa ubezpieczeniowa

Kontakt

Rhenus Data Office
Polska Sp. z o.o.

al. Katowicka 66,
05-830 Nadarzyn,
Polska
telefon: +48 / 801 013 014
faks: +48 / 22 715 0 717
e-mail: info@rhenus-data.pl