Nasze lokalizacje

Tutaj możesz wyszukać lokalizacje w których jest obecna Grupa Rhenus. Możesz nas znaleźć wybierając kraj, konkretną lokalizację Rhenus, obszar biznesowy, a także Twoją lokalizację.

Proekologiczne strategie zarządzania cyklem życia dokumentu. Co się dzieje ze ścinkami po ich zniszczeniu?

Duże zmiany zaczynają się od niewielkich inwestycji. Wprowadzenie drobnych zmian w zarządzaniu firmą pozwoli Ci skutecznie obniżyć rachunki i zmniejszyć koszty prowadzenia działalności. Proekologiczne zarządzanie firmą pozwala nie tylko chronić otoczenie, lecz ma także bezpośrednie i realne przełożenie na stan finansów firmy.

Metoda małych kroków

Do zainteresowania się ekologią wśród przedsiębiorców przyczyniły się przede wszystkim przepisy Unii Europejskiej regulujące kwestie troski o środowisko.  W dniu 27 kwietnia 2001 roku wprowadzono w życie ustawę o Prawie Ochrony Środowiska, które reguluje liczne aspekty dotyczące ochrony środowiska i przyrody. To ona stała się podstawą do wprowadzenia szczegółowych ustaw regulujących kwestię wywozu odpadów, postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym. Nie bez znaczenia dla zmiany praktyk w firmach miała także rosnąca świadomość społeczna kadry zarządzającej, jak i pozostałych pracowników. Wiele osób do tej pory jest jednak przekonanych, że troska o środowisko dużo kosztuje. Fakty natomiast pokazują tendencję całkowicie odwrotną. Aby stać się bardziej ekologiczni nie musimy wcale od razu ponosić wielkich kosztów. Wprowadzenie konkretnych, wymiernych zmian w proekologicznej polityce firmy nie kosztuje wiele. Ważne jednak, aby zmiany te wynikały z realnych potrzeb, przemyślanego planu działania, a nie były nastawione wyłącznie na budowanie wizerunku przedsiębiorstwa jako ekologicznej firmy. To greenwashing często okazuje się kosztowny pod względem finansowym. Demaskacja tego typu działań może mieć także wymierne konsekwencje wizerunkowe.

Większość podstawowych, konkretnych proekologicznych działań nie wymaga żadnych inwestycji lub inwestycji niewielkich. Do takich działań zaliczyć można:

  • redukcję ilości produkowanych odpadów;
  • segregację śmieci;
  • wykorzystanie półproduktów ekologicznych;
  • optymalizację zużycia mediów i zasobów;
  • korzystanie z materiałów przyjaznych środowisku naturalnemu;
  • oddelegowywanie do utylizacji odpadów biurowych (tonerów, opakowań).

Wiele z tych działań w ostatecznym rozrachunku przynosi wymierne korzyści dla przedsiębiorstwa, zarówno pod względem wizerunkowym, jak i ekonomicznym. Nie inaczej jest w przypadku zarządzania cyklem życia nośników informacji, a przede wszystkim ich utylizacji. 

Utylizacja danych a kwestia ekologii

Kwestia ekologii niszczenia dokumentów dotyczy przede wszystkim nośników papierowych, choć nie tylko. Już sam wybór między samodzielnym niszczeniem dokumentów w siedzibie firmy a zleceniem tej usługi firmie zewnętrznej, ma znaczenie w kontekście wpływu całego procesu na środowisko. Aby zmieścić 250 kilogramów ścinek powstałych po zniszczeniu dokumentów w firmie, potrzeba aż 3 i pół 1100 litrowych kontenerów na odpady. Papier po cięciu w niszczarce biurowej znacząco zwiększa bowiem swoją objętość. Sam wywóz tak dużej objętościowo masy generuje znaczące koszty. Niszczenie dokumentów w siedzibie firmy wiąże się z ryzykiem, że ostatecznie trafią do pojemników na odpady zmieszane, a nie sortowane, a to już z ekologią nie ma niczego wspólnego.

Zlecenie usługi sprawdzonej firmie zewnętrznej jest nie tylko bardziej opłacalne, o czym już pisaliśmy TUTAJ. Daje ono gwarancję nie tylko bezpiecznego, ale i bardziej ekologicznego niszczenia. Dokumenty zbierane są do specjalnych pojemników o pojemności od 70 do 320 litrów. Nośniki niszczone są w specjalnie przygotowanych do tego zadania niszczarniach wyposażonych w zaawansowany technologicznie sprzęt, który utylizuje dokumenty i cyfrowe nośniki danych. W wyniku niszczenia dokumentów od różnych klientów powstają ścinki, które zostają zebrane w zanonimizowaną masę. W ten sposób powstaje 400-kilogramowa kostka, która przekazywana zostaje do recyklingu.

Podobnie przebiega proces niszczenia nośników cyfrowych, w tym płyt CD/DVD, pamięci USB czy twardych dysków. W Rhenus Data Office Polska wykonujemy mechanicznie niszczenie dysków, które jest nie tylko trwałym i bezpiecznym sposobem niszczenia dokumentów, który chroni przed wyciekiem danych, lecz także możliwie najbardziej ekologicznym sposobem utylizacji tych nośników. Wszystkie ścinki powstałe w wyniku niszczenia nośników cyfrowych poddawane są ponownemu przetworzeniu, co pozytywnie wpływa na ochronę środowiska naturalnego.

Zlecając niszczenie dokumentów papierowych lub cyfrowych nośników danych w Rhenus Data Office, masz gwarancję, że zostają one zutylizowane zgodnie z międzynarodową normą ISO/IEC 21964, a także że powstałe w wyniku tego procesu ścinki ponownie zostają wykorzystane. To realne działanie, które możesz podjąć, aby zadbać o środowisko. Oszczędzasz czas i pieniądze, a jednocześnie ograniczasz negatywne oddziaływanie człowieka na środowisko. Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z naszymi ekspertami, którzy podzielą się z Tobą szczegółami dotyczącymi ekologicznego i zarazem oszczędnego procesu niszczenia.

Wydrukuj

Kontakt

Rhenus Data Office
Polska Sp. z o.o.

al. Katowicka 66,
05-830 Nadarzyn,
Polska
telefon: +48 / 801 013 014
faks: +48 / 22 715 0 717
e-mail: info@rhenus-data.pl