Nasze lokalizacje

Tutaj możesz wyszukać lokalizacje w których jest obecna Grupa Rhenus. Możesz nas znaleźć wybierając kraj, konkretną lokalizację Rhenus, obszar biznesowy, a także Twoją lokalizację.

Zasady archiwizacji różnego rodzaju dokumentów np. medycznych, kadrowych, księgowych, płacowych, bankowych

Dla niektórych typów dokumentacji wprowadzone zostały specjalne zasady dotyczące ich archiwizacji. Polskie prawo największy nacisk kładzie na bezpieczeństwo i czas przechowywania dokumentów zawierających dane na temat stanu zdrowia lub rozliczeń finansowych. Z tego względu należy dokładnie znać i dostosować się do zasad przy dokumentacji medycznej, kadrowej, księgowej czy bankowej.

Dowiedz się więcej

Warunki techniczne przechowywania różnego rodzaju dokumentów np. medycznych, kadrowych, księgowych, płacowych, bankowych

Przechowywanie dokumentów specjalnych powinno być realizowane w odpowiednich warunkach, ustalonych przez Ministerstwo Kultury (Dz.U.05.32.284). Zostały tam zawarte informacje dotyczące zarówno budynków jak i pomieszczeń.

Dowiedz się więcej

Okresy przechowywania dokumentów

Prawidłowa archiwizacja dokumentów specjalistycznych to nie tylko wygoda przy korzystaniu z nich w późniejszym czasie, ale też wymóg prawny, którego niedotrzymanie wiąże się z przykrymi konsekwencjami. Szczególnie ważne są okresy przechowywania dokumentów.

Dowiedz się więcej

Elektroniczny obieg dokumentów

Elektroniczny obieg dokumentów to funkcjonalność zapewniana przez zaawansowany system informatyczny. Jego założeniami są: możliwość dostępu do danych elektronicznych z innego miejsca lub wielu miejsc za pomocą odpowiednich kanałów dostępu oraz brak konieczności posługiwania się dokumentami drukowanymi w procesie przetwarzania danych. Dzięki oprogramowaniu uzyskiwana jest możliwość gromadzenia, indeksowania i wyszukiwania dokumentów w bazie danych a także kontrolowania wszystkich operacji, jakim dany dokument podlega.

Dowiedz się więcej

Charakterystyka profesjonalnego usługodawcy w zakresie niszczenia dokumentów

Firma zajmująca się niszczeniem dokumentacji powinna posiadać odpowiednie warunki do niszczenia przekazanych dokumentów niearchiwalnych. Proces ten powinien spełniać kilka ważnych wymogów. Przede wszystkim, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych, należy uniemożliwić poznanie danych zawartych na dokumentach a cały proces powinien odbywać się w miejscu i w warunkach pozwalających na kontrolę nad nim. Dodatkowo, całość powinna być realizowana przez osoby zaufane posiadające pisemne zobowiązanie do zachowania tajemnicy, świadome prawnej odpowiedzialności, jaka wiąże się z procesem.

Dowiedz się więcej

Charakterystyka profesjonalnego usługodawcy w zakresie archiwizacji dokumentów

Podstawą do wykonywania działalności archiwizacyjnej są odpowiednie kwalifikacje pracowników (wykształcenie w zakresie archiwistyki) oraz warunki przestrzenne.

Dowiedz się więcej

Charakterystyka profesjonalnego usługodawcy w zakresie przechowywania dokumentów

Przechowywanie akt musi się odbywać w warunkach zgodnych z aktualnym prawodawstwem. Firma świadcząca usługi outsourcingowe w tym zakresie powinna posiadać odpowiednio przygotowane i zabezpieczone magazyny, które pozwalają na przechowywanie dokumentacji w sposób chroniący przed zniszczeniem lub uszkodzeniem w wyniku działania czynników atmosferycznych (wilgoć, nasłonecznienie), środków chemicznych i zwierząt.

Dowiedz się więcej

Charakterystyka profesjonalnego usługodawcy w zakresie skanowania dokumentów

Firma zajmująca się skanowaniem dokumentów musi zapewniać bezpieczeństwo danych zarówno w wersji papierowej, jak i elektronicznej a także tworzyć zasoby elektroniczne w ten sposób, by wiernie przedstawiały one treść materiałów papierowych.

Dowiedz się więcej

Wydrukuj

Kontakt

Rhenus Data Office
Polska Sp. z o.o.

al. Katowicka 66,
05-830 Nadarzyn,
Polska
telefon: +48 / 801 013 014
faks: +48 / 22 715 0 717
e-mail: info@rhenus-data.pl