Nasze lokalizacje

Tutaj możesz wyszukać lokalizacje w których jest obecna Grupa Rhenus. Możesz nas znaleźć wybierając kraj, konkretną lokalizację Rhenus, obszar biznesowy, a także Twoją lokalizację.

Ogólnie przyjęte zasady zarządzania dokumentami i informacją® (wg ARMA)

Zasada odpowiedzialności

Członek najwyższego kierownictwa (lub osoba o podobnych uprawnieniach) zobowiązany jest do nadzoru nad wdrożeniem ładu informacyjnego i delegowania uprawnień związanych z zarządzaniem dokumentami i informacją na poszczególnych pracowników organizacji. Organizacja wdraża politykę i procedury mające na celu poprawną realizację programu przez wszystkich pracowników oraz możliwość jego kontroli i audytu.

Zasada spójności

Program ładu informacyjnego powinien zostać zaprojektowany w sposób, który gwarantuje autentyczność i wiarygodność informacji tworzonych lub zarządzanych przez daną organizację.

Zasada ochrony

Ład informacyjny powinien zapewniać właściwy poziom ochrony dokumentów i informacji, zaklasyfikowanych jako wrażliwe, poufne, tajne, lub istotne z punktu widzenia ciągłości działania przedsiębiorstwa, lub też z jakiegokolwiek innego powodu wymagające ochrony.

Zasada zgodności

Program zarządzania dokumentami i informacją powinien być opracowany w sposób zapewniający zgodność z obowiązującymi przepisami i wymogami stosownych organów, jak również zasad i regulaminów wewnętrznych organizacji.

Zasada dostępności

Organizacja powinna zapewnić przechowywanie własnych zasobów informacyjnych w sposób gwarantujący terminowy, sprawny i prawidłowy dostęp do potrzebnych informacji.

Zasada przechowywania

Organizacja powinna zapewnić przechowywanie własnych zasobów informacyjnych przez określony czas, z uwzględnieniem wymogów prawnych, stosownych przepisów, w tym podatkowych, a także wymogów operacyjnych i historycznych.

Zasada brakowania i niszczenia

Organizacja powinna zapewnić bezpieczny i odpowiedni sposób brakowania i niszczenia zasobów informacyjnych, których przechowywanie stało się zbędne, zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zasad przejrzystości

Wszelkie procesy wewnętrzne i działania organizacji, w tym sam program ładu informacyjnego, powinny zostać udokumentowane i podlegać weryfikacji, a dokumentacja powinna być dostępna dla wszystkich pracowników i innych zainteresowanych podmiotów.

Wydrukuj

Kontakt

Rhenus Data Office
Polska Sp. z o.o.

al. Katowicka 66,
05-830 Nadarzyn,
Polska
telefon: +48 / 801 013 014
faks: +48 / 22 715 0 717
e-mail: info@rhenus-data.pl