Nasze lokalizacje

Tutaj możesz wyszukać lokalizacje w których jest obecna Grupa Rhenus. Możesz nas znaleźć wybierając kraj, konkretną lokalizację Rhenus, obszar biznesowy, a także Twoją lokalizację.

Robotic Process Automation (RPA)

RPA czyli automatyzacja procesów z wykorzystaniem software robotów m.in. Kofax Kapow

Większość organizacji wciąż wykonuje wiele rutynowych czynności w których pracownicy muszą je zrealizować ręcznie, np. w arkuszach kalulacyjnych, wprowadzaniem dokumentów (faktur, zamówień) przychodzących czy przepisując dane pomiędzy systemami.

Przyczyną dla których te procesy nie podlegały dotychczas automatyzacji jest miks nawyków, kosztu wdrożenia i integracji systemów oraz brak presji przełożonych na zmiany.

Software Robot jest oprogramowaniem służącym do automatyzacji procesów poprzez naśladowanie pracy człowieka (robot) lecz wykonującym ją bezbłędnie, przez całą dobę. Wśród wiodących rozwiązań RPA można wymienić Kofax Kapow, UiPath, Automation Anywhere, NICE czy Blue Prism.

Średni poziom automatyzacji procesów w firmach to 25-40%, jednocześnie pracownicy marnują nawet do 22% swojego czasu na ręczne, powtarzalne zadania (źr. Cognizent Center RPA Report, Nov 2016).

Wdrożenie automatyzacji z wykorzystaniem robotów jest efektywnym kosztowo sposobem na usprawnienie procesów i szybkim dostosowaniem firmy do zmieniającego się otoczenia rynkowego.

Jakie procesy w firmie mogą zostać zautomatyzowane software robotami?

Największy potencjał na odciążenie zespołu i przyśpieszenie wykonywanych czynności drzemie w procesach operacyjnych tzw. długiego ogona (ang: long-tail). 

Software roboty mają zastosowanie w każdej branży.

Poniżej niektóre obszary funkcjonalne/dziedzinowe w których są wykorzystywane:

 • Finanse: wsparcie wielu działań finansowo-księgowych, włączając realizację zamówień, zamknięcie okresów rozliczeniowych, wprowadzanie i akceptację faktur dostawców, śledzenie płatności oraz sprawozdawczości.
 • HR: wykorzysywane głównie w zakresie wynagrodzeń, benefitów oraz raportowania nieobecności (rozliczenia urlopowe, itd).
 • Transport/Logistyka: pomoc w automatyzowaniu planowania i śledzenia przesyłek, wysyłanie ofert na bazie wymagań określonych w systemach Zamawiającego, monitorowanie ładowności, fakturowanie czy windykację.
 • Bankowość/Ubezpieczenia: ułatwienia w procesie udzielania kredytów, czynności weryfikacyjne, rejestracji klientów, raportowania zgodności i zarządzania ryzykiem, wsprarcie w procesie likwidacji szkód czy szacowania ryzyka.
 • Obsługa Klienta: wsparcie w komunikacji z Klientami, wykonywanie zadań w ramach danej procedury, sprawdzanie statusu sprawy, itd.
 • Wprowadzanie danych: bezobsługowa wymiana danych pomiędzy różnymi platformami, np. arkusze kalkulacyjne, witryny internetowe, zewnętrzne bazy danych, itd.
 • Działania monitorujące: weryfikacja poprawności danych, aktualizacja statusów, wysyłanie komunikacji monitorującej.

Korzyści wynikające z zastosowania software robotów

 • Mogą być bardzo szybko wdrożone gdyż nie wymagają głębokiej integracji z pozostałymi systemami.
 • Pozwalają na wzrost produktywności pracowników, poziomu świadczonych usług i wydajności o 35-50%.
 • Dostarczają 100% zgodności danych, redukują kosztowne błędy i korekty spowalniające operacje.
 • Roboty pracują 24/7.
 • Używają algorytmów by precyzyjnie osiągąć założone cele.
 • Roboty których działanie jest wyzwalane przez dane zdarzenie (wpływ informacji, brak danych) wspomagają pracowników w standardowych czynnościach i przetwarzaniu bieżących zadań.
 • Są w pełni skalowalne przez co elastycznie dopasowują się do np. zwiększonej ilości pracy.
 • Jeden robot jest w stanie wykonać pracę nawet 5 pracowników.
 • Jest to rozwiązanie efektywne kosztowo, szczególnie w obszarach o oczekiwanej wysokiej stopie zwrotu (średni ROI w ciągu 3-12 miesięcy).

Pytania ? Wątpliwości ? Zapraszamy na "Śniadanie z Robotem".

Wydrukuj