Niszczenie dokumentów

Zaufanie oparte na kompetencjach 

W erze informacji dane stanowią istotne dobro gospodarcze, podlegające odpowiedniej ochronie. Ilość tworzonych i przetwarzanych codziennie informacji jest w dzisiejszych czasach tak duża, a sposób ich wykorzystywania tak różnorodny, że wymusza zwiększone zapotrzebowanie nie tylko na ich efektywne przetwarzanie, udostępnianie i przechowywanie, lecz również bezpieczne niszczenie. W efekcie takiego stanu rzeczy strategicznym wyzwaniem każdego przedsiębiorstwa staje się skuteczna, a jednocześnie zgodna z prawem kompleksowa ochrona wszelkich danych zawierających wrażliwe informacje o przedsiębiorstwie jego pracownikach i/lub klientach. Większość firm nie posiada jednak w tym zakresie stosownej wiedzy fachowej i odpowiedniego wyposażenia, a wdrażanie skutecznych rozwiązań niszczenia nośników informacji prowadzi do wzrostu nakładów administracyjnych, generując dodatkowe koszty. Mając powyższe na uwadze warto rozważyć przeniesienie odpowiedzialności za zbudowanie systemu bezpiecznej zbiórki i niszczenia dokumentów na wyspecjalizowanego w outsourcingu dostawcę usług.

System bezpiecznych pojemników – skuteczna ochrona Twoich informacji

W dzisiejszych czasach nawet aby coś zniszczyć, trzeba umieć zrobić to profesjonalnie. Rhenus Data Office oferuje rozbudowany wachlarz w pełni bezpiecznych, oszczędnych i przyjaznych dla środowiska usług związanych z niszczeniem nośników informacji.

Stosowany przez nas system wymiennych, aluminiowych pojemników umożliwia całkowite zabezpieczenie wrażliwej dokumentacji już od momentu jej zbiórki, poprzez transport, a skończywszy na jej bezpiecznym niszczeniu. Dla pracowników Klienta oznacza to, że codzienne żmudne czynności związane z niszczeniem dokumentów stają się banalnie proste, gdyż ograniczają się do wrzucenia dokumentów przez specjalną wrzutnię do pojemnika. Resztą profesjonalnie zajmują się pracownicy Rhenus Data Office, dając gwarancję bezpiecznej i niezawodnej obsługi.

Etapy usługi niszczenia dokumentów 

 • Bezpłatne dostarczenie i rozstawienie bezpiecznych pojemników w siedzibie klienta (szeroka gama pojemników: 50l, 70l, 120l, 240l, 250l, 600l)
 • Cykliczna wymiana pojemników w oparciu o ustalony harmonogram wizyt
 • Protokolarny odbiór zabezpieczonych pojemników z siedziby klienta
 • Transport dokumentów do instalacji niszczącej samochodem ciężarowym wyposażonym w system nawigacji satelitarnej GPS
 • Niszczenie zawartości pojemników w zabezpieczonym i strzeżonym obiekcie przez doświadczony personel
 • Wystawienie certyfikatu zniszczenia
 • Na życzenie klient może uczestniczyć w procesie niszczenia lub otrzymać kopię nagranego filmu

Nasi eksperci chętnie doradzą i udzielą wsparcia, niezależnie czy mówimy o profesjonalnym  niszczeniu niewielkich ilości bieżącej dokumentacji biurowej, niszczeniu wielu ton dokumentów papierowych z zasobów archiwum zakładowego, czy też o niszczeniu i utylizacji cyfrowych nośników informacji (CD, DVD, HDD). 

Nowoczesna infrastruktura techniczna podstawą maksymalnego bezpieczeństwa i wydajności 

 • 3 nowoczesne oddziały z wysokowydajnymi instalacjami niszczącymi 
 • Tysiące specjalistycznych pojemników do zbiórki dokumentów z indywidualnym zamkiem
 • Własna flota 28 pojazdów monitorowanych przez GPS
 • Codzienne niszczenie materiałów w 3 klasie utajnienia normy DIN 66399 
 • Przejrzystość procesów dzięki zastosowaniu szczegółowego dokumentowania na każdym etapie usługi oraz możliwość osobistej kontroli przez klienta
 • Certyfikowany system zarządzania bezpieczeństwem informacji (ISO 27001) i zarządzania jakością (ISO 9001) 
 • Nadzór pełnomocnika ds. zintegrowanego systemu jakości i bezpieczeństwa
 • Odpowiednio wykwalifikowany personel sprawdzony pod kątem niekaralności i zobowiązany do zachowania tajemnicy 
 • Partnerska umowa i najwyższa w branży polisa ubezpieczenia kontraktowego i deliktowego z sumą 5.000.000 PLN
 • Elastyczne podejście do wymogów klienta i krótkie czasy realizacji zleceń w całej Polsce 
 • Zezwolenie na gospodarkę odpadami oraz licencja transportowa
 • Wieloletnie doświadczenie w Polsce oraz sieć spółek w wielu krajach europejskich

Dzięki zastosowanym rozwiązaniom nasi klienci wiedzą, że w Rhenus Data Office wszystko ma służyć bezpieczeństwu i dlatego mogą spać spokojnie.

Powierzenie dokumentów firmie Rhenus Data Office zapewni liczne korzyści, takie jak:

 • Redukcja kosztów administracyjnych z uwagi na eliminację znaczących inwestycji na zakup i serwisowanie niszczarek, kosztów zakupu worków oraz wywozu ścinek
 • Możliwość skoncentrowania sił i środków na działaniach przynoszących największą wartość dodaną dla przedsiębiorstwa, nie angażując cennego czasu pracowników na prace związane z niszczeniem dokumentów
 • Beznakładowe wdrożenie jednolitego standardu polityki bezpieczeństwa informacji, bez konieczności inwestowania w drogie urządzenia w skali całej struktury organizacyjnej
 • Uzyskanie zdecydowanie wyższego poziomu utajnienia danych dzięki niszczeniu w przemysłowych instalacjach niszczących, co prowadzi do ograniczenia ryzyka związanego z odtworzeniem i odczytaniem przez niepowołane osoby treści "wrażliwej" dokumentacji
 • Skuteczne niszczenie wszelkich nośników informacji, w tym również dysków twardych, płyt CD, DVD, czy kaset VHS
 • Ochrona środowiska, ponieważ po zniszczeniu "wrażliwa" dokumentacja nie trafia do kosza na śmieci
 • Eliminacja zapylenia i hałasu w wyniku bezpiecznego niszczenia dokumentacji poza biurem
 • Płatność za usługę = żądanie niezawodności